Behandlinger

Det kan være forskjellige måter å ta sjekk og utføre behandlinger og det samme med produksjon av proteser, bro og kroner. I disse eksemplene er det samme fremgangsmåte som blir brukt av tannleger og produksjon i vår klinikk i Gdansk. Videoene er link fra you tube og ikke fra vår klinikk, men fremgangsmåten er lik. Har du spørsmål om behandlinger, kan du ta kontakt. Skjema nederst på siden og/eller du kan se på www.tannbehandling.net 

Tannbehandlinger. Hvordan utføres de? hvordan lages proteser, bro og kroner? Tannbehandling i utlandet. Hvor er farene?

Skjelettprotese

Skjelettprotese

Før behandlingsstart

Panoramarøntgen er spesialdesignet for tannbehandling, hvor selve scannerhodene roterer rund hodet fra jeksel til jeksel. Her får man et fantastisk bilde av hvilke problemer som skjuler seg. 

Hos de fleste tannklinikker både her hjemme og i utlandet er det slutt på den tradisjonelle røntgenmaskinen og panoramarøntgen har tatt over. 

Panoramarøntgen gir et helhetlig bilde av tilstanden og ikke tann for tann som de gamle maskinene kunne avdekke. En del av de avanserte gir også 3D scanning 

Forbehandling

Før oppstart behandling blir det tatt digitalfoto med speil både utvendig og innvendig av kjevene. Her kan bildene forstørres opp og feil og mangler vises godt. 

Bedøvelsessystemet the Wand er smertefri. Du ser ikke den tradisjonelle sprøyten, og man bedøver kun det området de skal jobbe på og ikke hele ansiktet som det vi er vant til. 

Behandlinger

Implantat er et bra alternativ om man skulle mangle tenner, men ofte er det lite feste i kjevebeinet, spesielt om man har manglet tenner en stund. Da må det utføres beintransplantasjon og mulig sinuslift. Hva dette er og hvordan ser du her. 

Implantat fungerer egentlig som en falsk tannrot, som brukes som bropilar for proteser, bro og kroner. Skrue som er laget av titan skrues inn i beinet og skal gro fast for å bli en del av beinet. Grotid før belastning er 4-6 mnd.

Hvilke alternativer passer best for deg og hvordan festes de?

Det er mange alternativer når det gjelder proteser. Den enkleste løsningen er vanlig protese som må tas ut ofte for rengjøring. Klikkproteser som også er avtagbar. Proteser som er skrudd fast til implantat og delproteser som festes på egne tenner. Hva som er riktig for deg tar du med tannlegen. 

Når implantatene er grodd fast i beinet, er det klart for feste av protesen. Det blir åpnet til skruene og distanseskruer blir satt inn for å finne riktig distanse til de endelige festeskruene. Protesen blir ferdiggjort med riktig avstand og skrudd på plass. Til slutt fylles skruehullene og prosessen er endelig. 

Hvordan lages de?

Å lage en protese er stort sett håndarbeid og produksjonstid er vanligvis 5 dager også på krone og bro. Dette er for de typene som skal festes på implantat. 

Kroner og bro er i hovedsak laget i to kvaliteter. Helkeramisk og keramisk på metall. Er det synlige tenner som skal erstattes, anbefales ikke på metall da dette kan gi skygge. 

All form for inngrep kan medføre en fare for bivirkninger, men behandlinger som nevnt under er kommet så langt i utviklingen at muligheten for dette er helt minimalt.  

Undersøkelse/sjekk

Dette er din første kontakt med tannlegen i Gdansk og starten på større eller mindre behandlinger

Ved ankomst klinikken bruker du litt tid på å fylle ut noen skjema om allergier og evt. sykdommer som tannlegen må ta hensyn til ved bedøvelse og medisinering. 

Er det mistanke om at de ikke ser alt på de andre undersøkelsene, tar de en 3D CT scanning, som avslører det meste. Er det problemer med benstruktur osv. Ser de det her.  

For å få en full oversikt over tilstanden, er panoramarøntgen et viktig verktøy. Utstyret er koblet direkte til datamaskinen, for beregning i behandlingsplanen. 

Etter undersøkelsen, får du en samtale med tannlegen, hvor han går gjennom bilder. Her får du noen alternativer og en behandlingsplan med priser.   

Digitalfotografering av munnhulen. Her får de en oversikt over dårlige fyllinger, begynnende karies, betennelser og tilstanden i tannkjøttet. Dette er ting man ikke ser på røntgen. 

Når dere har blitt enige om behandling og om du ønsker å starte omgående, får du tildelt en tannlege, som starter behandling.  

Proteser

Man kan skille mellom to hovedgrupper av tannproteser:- faste proteser og avtagbare proteser (som oftest utstyrt med klammere)

Avtagbare proteser

Avtagbare tannproteser er erstatninger som pasienten selv kan ta inn i og ut av munnhulen. Pasienten skal ta protesen ut hver gang den skal vaskes. Blant disse protesene kan vi nevne: skjelettproteser, overdenture-proteser samt synkbare del- og helproteser i akryl.

Bro og kroner

Det er vanlig å bruke en krone når en tann eller flere tenner er meget dårlige og ikke lett kan reddes med en vanlig fylling. Tannkroner eller en enkelt krone er vanligvis nødvendig for tennene som har blitt rotfylt, men kan også plasseres på implantater for å erstatte manglende tenner. Når du må ha kronebehandling, altså en eller flere tannkroner, tar tannlegen et støp av de tenner som skal ha en krone. Han finner frem riktig farge som passer dine andre tenner slik at kronen ikke visuelt skiller seg ut. Han/hun sender så en bestilling til en tanntekniker som produserer tannkronen til deg. Dette tar vanligvis 4 dager. Du får en midlertidig krone mens du venter på den endelige. Det finnes kroner på metall eller fullkeramisk i vårt sortiment. Dette gjelder også om du har implantat.   

Faste proteser

Faste tannproteser utgjør en varig erstatning og sitter fast på pasientens egne tenner, det vil si at de er sementert til tenner ved hjelp av sement. Under vanlige omstendigheter er pasienten ikke i stand til å ta protesen ut selv. Blant faste tannproteser kan man nevne: inlays, onlays, kroner og broer.  

Skjelettprotese

Skjelettproteser er en avtakbar erstatning som anvendes når tannmangler er altfor ekstensive til å kunne repareres ved hjelp av en bro. Hoveddelen av denne protesen er et metallskjelett utstyrt med klammere og opplegg. Metallskjelettet er redusert til minimum i sin størrelse og har en tynn konstruksjon. Protesens klammere har som mål å holde protesen på plass - retensjon. På grunn av deres uestetiske utseende blir de oftere og oftere erstattet av trykknapp-systemer og teleskopproteser som festes på tannkroner. Tenner som befinner seg i nærheten av en slik protese må få sine egne kroner, slik at protesen kan sitte godt på plass. Festing av protesen til tenner med kroner skjer uten synlige metallelementer, noe som oppnår en bedre estetisk effekt.

Skallfacetter

Skallfasetter er i dag en vanlig form for kosmetisk tannpleie. Fasettene er et tynt lag med porselen som tilvirkes slik at de passer på den synlige overflaten av tanna. De er svært tynne, mellom 0.3 mm til 0.5 mm i tykkelse og svært sterke. De blir satt direkte på dine egne tenner og gir et naturlig utseende.  

Løse proteser

Synkbare del- og helproteser i akry. De utgjør, på samme måte som skjelletproteser, en avtagbar erstatning. Tyggekraftbelastningen til kjeveben er i dette tilfellet overført kun av slimhinnen og kjevebens benhinne. Dette kan føre til benets overbelastning, noe som fremskynder benatrofi og fører til at protesen synker. Protesen virker «altfor stor» og dens festing blir svakere, noe som fører til at det blir vanskelig å holde den på plass. I slike tilfeller skal protesen tilpasses eller fremstilles på nytt. Størst benatrofi forekommer når pasienten begynner å bruke protesen for første gang eller etter tannestraksjon.Det er spesielt helprotesen i den nedre kjeven som kan medføre store problemer. Her er implanter et alternativ. 

Sinuslift/Bentransplantasjon

Av og til hører du ordet sinuslift, men hva er det? Utføres ved manglende benstruktur til å feste implantat.

Sinuslift eller benoppbygging er en vanlig kirurgisk prosedyre hvor kirurgen legger ben til overkjeven i området ved kjevebihulen (sinus maxillaris). Dette er av og til nødvendig for at man skal oppnå tilstrekkelig høyde på kjevekammen til å sette inn tann-implantater med ønsket lengde for å erstatte jeksler i dette området. Dette med tanke på å sette inn bro, implantater til protese eller kroner.

Inngrepet blir utført med lokalbedøvelse og det legges et snitt i tannkjøttet slik at man kommer til benet. Det blir laget en liten oval åpning i benet, og her plasseres et lite volum av benstruktur for å øke tykkelsen av kjevebenet. Dette kan gjøres i samme behandling som vi setter inn implantatene hvis det er tilrådelig, eller vi lar det gro i 4 -6 mnd før vi setter implantatene i en senere operasjon.

Oppbygging av kjevebenet må ofte gjøres i overkjevens front-tanns-område for å få et tilfredsstillende kosmestisk sluttresultat. Det finnes ulike teknikker å gjøre dette på, og en kan bruke pasienten sitt eget ben eller en kan bruke kunstig ben. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og som oftes tar kirurgen en liten benbit fra underkjeven og flytter dette til ønsket sted. Mer info får du hos tannlegen. 

Implantater

Implantater er en erstatning for manglende røtter i forbindelse med tannløshet. Hvordan fungerer det og hvordan settes de?

Alle implantatbehandlinger utføres smertefritt med lokalbedøvelse. I tilfelle utilstrekkelig beinmengde utføres det augmentasjon (benforsterkning og forbedring av dets kvalitet), splitting av processus alveolaris, løftig av bunnen av overkjevehulen (sinus lift). Til å utføre augmentasjon benytter vi oss i vår Klinikk kun biomaterialer fra anerkjente produsenter. Etter helingsperiode (4-6 måneder), utføres det proteserekonstruksjon (porselenkrone).

Ved mangel av alle tenner i overkjeven er tannimplantater den beste løsningen. Du kan velge en fullbro som er festet til flere tannimplantater. En annen mulighet er en tannprotese som kan tas ut og som er festet ved hjelp til to eller flere tannimplantater. Tannprotesen er festet skikkelig i munnen og den kan samtidig fjernes veldig enkelt. Dette festes med et klikksystem, som gjør at du slipper noen form for proteselim eller andre festemidler som føles ubehagelig på smak. 

Hvorfor det er viktig å erstatte manglende tenner? Hvorfor er implantater det beste alternativet?Hvis en tann går tapt, begynner støttebeinet å trekke seg tilbake.På grunn av kreftene i bittet, flyttes nabotennene mot gapet og motsatt tann beveger seg også ut av beinuttaket.Dette skaper flere hull, tygge/gummebetennelse, matfeller og karies.Når flere tenner er tapt, kan flere deler av kjevebeinet trekke seg sammen og resultat kan bli at pasientens ansikt kan endre seg. Implantater er en god løsning på mange måter.-bevarer beinet,-stopper beinressorpsjon-overfører bitende krefter på den naturlige måten direkte til beinet.-Derfor er det ingen grunn til å file ned nabotennene for å sette på bro.-er estetisk og langsiktig mulighet for erstatning av manglende tenner.

Hvor lang tid tar det før man kan belaste implantater med kroner eller bro? Helt eller delvis tanntap kan erstattes med implantater som bildet viser. Etter innsetting av disse, beregnes det en grotid på 4-6 måneder, før større belastning kan utføres. Bilde 1 og 2 utføres på første behandling, hvor pasienten får midlertidige i påvente av de endelige kroner og bro. Bilde 3 og 4 er behandling nr. 2 etter 4-6 måneder.

Bytte fyllinger

Dette går fort og kan forandre allmentilstanden din

Trygt bytte fra amalgam til hvite fyllinger

På grunn av det faktum at amalgamfyllinger er giftige og mangler helsebringende effekt, byttes de i dag ut med hvite fyllinger som er trygge for oss. Tannen renses for plakk og flekker før amalgamfyllingen fjernes. I bedøvelse blir tannen isolert fra miljøet i munnhulen og amalgamfyllingen fjernes med et diamantbor. Alle amalgamrester blir sugd ut av et avsug, separert fra alle andre rester, og tømt i en spesiell beholder som blir sendt til et spesialistmottak for amalgamhåndtering.

Stadig flere pasienter spør om amalgamfyllinger er trygge for tennene. Pasienter er atskillig mer bevisste på sin tannhelse i dag, og blir ofte urolige av det faktum at de gamle og mørkegrå amalgam plomber, som for noen år siden var et vanlig fyllingsmateriale. 

Amalgam er en blanding av kvikksølv, sølv, tinn, kobber og av og til sink. En del pasienter har bestemt seg for å kvitte seg med amalgamfyllinger og bytte dem ut med hvite fyllinger. Resten av pasientene er ennå ikke klar over at det er lurt å skifte ut gamle amalgamfyllinger. 

Amalgamfyllinger, er blant de eldste tannfyllinger som ble brukt av tannleger, på grunn av sin lave pris. Fra 2008 ble det i Norge innført totalforbud mot amalgam som tannfylling. Amalgam utvider seg når det herder, noe som skaper press på tannen og på sikt ødelegger den. 

Rotfylling

Tann som har blitt utsatt for slag, sterk slitasje eller store kariesangrep må muligens rotfylles.

En død eller døende nerve må fjernes fra sitt hulrom og erstattes av et fyllingsmateriale. Formålet med en rotfylling er å lage en bakterietett forsegling så bakterier ikke flytter seg fra munnhulen, videre via røttene og inn i kjevebenet. Hvis det ikke er bakterier i roten på tannen, kan rotfyllingen gjøres ferdig på første besøk hos tannlegen. Dersom nerven er død, må bakteriene i tannen fjernes før vi forsegler roten. Da må tannen behandles over minimum to besøk. En tann med levende nerve, har best prognose. Dersom tannlegen forventer at en nerve vil dø, anbefales det å rotfylle før man lager store restaureringer på tannen. Krone eller bro er eksempler på store restaureringer. 

Tannen er nå symptomfri. Vi setter først på kofferdam, fjerner så det bakteriedrepende innlegget og tørker kanalene. Rotfyllingen lages nå medguttaperka fylling. Guttaperka er et naturlig forekommende gummimateriale laget av sevjen fra et gummitre. Den limes fast i røttene ved hjelp av en sement. Vi benytter et varmt instrument til å smelte av overskuddsmaterialet som stikker opp i kronedelen av tannen, før vi legger ny bakterietett toppfylling. Tannen er nå ferdig rotfylt. Etter at det er bekreftet i orden, settes det krone på tannen eller hvis mulig oppbyggende materiale. Som nevnt krever dette en eller 2 behandlinger. 

Kronen eller den synlige delen av tannen, er eksponert for bakterier vi har i munnen, mens roten skal stå i et bakteriefritt miljø. Midt inni tannen er det et hulrom der nerven holder til - kalt pulpa. Denne kan bli skadet av ulike årsaker og aller vanligst skades nerven av for store hull som ligger nær eller inn til pulpa. Pulpa kan også skades ved slag mot tannen, alvorlig tanngnissing eller av andre forhold. Når pulpa skades blir det betennelse i vevet. Dette nervevevet er så sårbart at nerven etterhvert vil dø. En død nerve betyr at blodsirkulasjonen i nervevevet har kollapset. Da kommer det bakterier til og gir infeksjon i tannen. Det er fuktig og varmt inne i nervehulen, noe som er ideelt for bakterievekst.

Om du ikke får refusjon fra Helfo, er det fremdeles mye å spare. Under er et tilbud som ble hentet inn til en pasient. Han hadde fått tilbud fra norsk tannlege som her vises som normal pris. Helfo er refusjonen fra Helfo og pasientpris er prisen han skulle betale når refusjonen var trukket ifra. Kolonnen med our clinic er tilbudet han fikk fra oss uten Helfo dekning. Om han får noe fra Helfo i vårt tilfelle vet man ikke før det er sendt inn, men uten er prisforskjellen på over 30000.- Tilbudet er på engelsk, da det som var gitt fra den norske tannlegen ble oversatt før det ble sendt til Gdansk.

Enda et eksempel på norske priser. 60% besparelse hos oss.

Noen før og etterbilder.

 Anbefalt av våre tannleger i Gdansk

Med munnskyller for tennene kan du enkelt ta kontroll over munnhelsen din! Gjennom vannstrålens justerbare styrke kan du effektivt fjerne plakk og bakterier mellom tenner, tannkjøtt, regulering, implantater og andre rekonstruksjoner i munnen. Klikk på bildene.

Ladbar munndusj - tar liten plass i badet.

Kommer til der tanntråden ikke når.

Enkel, effektiv og skånsom rengjøring av tenner og tannkjøttet.

Perfekt hvis du har tannregulering, implantat, kroner, broer eller dype tannkjøttlommer.

forenkler rengjøringen mellom tennene, og på en effektiv og skånsom måte i forhold til å bruke vanlig tanntråd. Den løsner plakk og bakterier mellom tennene og dypt ned i tannkjøttlommene, der tannbørsten og tanntråden har vondt for å komme til.

Perfekt for deg med tannregulering

PowerFlosser Cordless er ideell for den som har tannregulering, implantat, kroner, broer eller dype lommer i tannkjøttet. Pulserer med en 0,6 mm fin vannstråle, masserer skånsomt og øker blodsirkulasjonen i tannkjøttet, noe som reduserer blødninger.

Ladbar

PowerFlosser er ladbar i ladestasjonen, noe som gjør at du lett kan ta den med på reisen. Munnskylleren har automatisk avstengning etter 2 minutter ås batteriene varer lengre. Den er dessuten stillegående, noe som gjør at du ikke forstyrrer andre når du bruker den. Trykket på vannstrålen kan du regulere i 3 trinn og vannbeholderen rommer 150 ml.

Enkelt skifte av munnstykke - 2 stk. Standard Nozzle Tip-munnstykket følger med i forpakningen.

Garantier

Forsikring og garantier er ikke mulig i medisin eller odontologi, da det som regel er pasient sin feilbruk eller mangel på vedlikehold som er årsak. Ting kan imidlertid skje med materialsvakhet, som kommer frem etter forholdsvis kort tid. For din sikkerhet tilbyr vi imidlertid behandlingsgaranti på følgende:

  • Keramiske kroner, facetter, onlays og bro - 3 år
  • Kompositt rekonstruksjoner - 1 år
  • Endodontisk behandling - 1 år
  • Implantat - 3 år
  • Avtagbare proteser - 1 år
  • Midlertidige kroner/facetter og bro - Ingen garanti

Midlertidige kroner/facetter og bro er bare midlertidige og gir ingen garanti.

Tilstander:

  • Pasienten må følge klinikkens vedlikeholdsplan og ha rensing og kontroll min. Hver 6. måned eller etter avtale.
  • Skade fra ulykker, traumer eller uforsiktig bruk, dekkes ikke av garantien.

Har du spørsmål om tannbehandling generelt eller i Gdansk, så ta kontakt.