Bilder

Kart fra Moster. av Ola Jan Grindheim

Her er eit kart over Totlands innmark anno 1877. Har teikna inn hus og vegar frå dette kartet og lagt det inn over eit moderne kart. Ganske dyktig gjort av kartteiknaren, sidan grensene stemmer ganske godt med dagens moderne kart 

Del dine bilder fra ditt hjemsted med andre.

Send meg bilder du ønsker å dele med andre fra ditt område. Send bildet til tormodustad@ymail.com 

Bildene blir merket med deg som innehaver. De kan fjernes når du ønsker det.