Corona Gdansk

Pomorski område ( fylke ) er det området Gdansk tilhører.

Polen pr. 15. 0ktober

totalt tilfeller. 2.933.834 Totalt døde 76 067
fredag 15 oktober er det 63,5 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. 
Norge 15. oktober 110,4  de siste 14 dagene

Pr. 15. oktober

Polen. 2771 nye smittede - Gdansk. 34 ny smittede - Pommern 98 nye smittede

Pr. 14. oktober

Polen. 3000 nye smittede - Gdansk. 35 nye smittede - Pommern 161 nye smittede

Pr. 13. oktober

Polen. 2640 nye smittede - Gdansk. 21 ny smittede - Pommern 97 nye smittede

Pr. 12. oktober

Polen. 2118 nye smittede - Gdansk. 56 ny smittede - Pommern 150 nye smittede

Fra grønne land.

kilde Helsenorge.no

 • Alle reisende fra grønne land eller områder i EØS eller Sveits er unntatt reisekarantene og testing før du reiser inn i Norge. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert, gjennomgått covid-19 eller ingen av delene.

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat trenger du heller ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller teste deg på grensen ved ankomst.

 • Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe?
De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:
 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.

Du må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste deg på grensen ved ankomst. Du finner skjemaet her ved å klikke på bildet under.

Regjeringen har besluttet at kravet til test og innreiseregistrering fjernes for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. De slipper test på grensen.

Covid-19: Innreise fra Norge og Schengen: Reisende fra Norge og andre Schengen-land kan fritt reise inn i Polen, men skal som hovedregel sitte ti dager i karantene.

Reisende fra disse landene er unntatt karantene hvis:

 • De har testet negativt for Covid-19 de siste 48 timene før innreise. PCR og antigen hurtigtest godkjennes
 • De er fullvaksinerte med en EU-godkjent vaksine. Det må ha gått minst 14 dager siden siste dose ble satt.
 • De tester negativt etter ankomst til Polen. Karantenen kan avsluttes så snart svaret er klart.
 • Barn under 12 år, som reiser ifølge med foreldre/foresatte, er unntatt karantene dersom foreldrene/foresatte er unntatt. (Med andre ord, dersom foresatte er fullvaksinerte eller har testet negativt de siste 48 timene før innreise er barnet også unntatt karantene).

Merk at personer som har gjennomgått covid-19 ikke er unntatt karantene.

Polen er tilknyttet den europeiske koronasertifikat-ordningen. Koronasertifikat fra helsenorge.no kan dermed brukes som dokumentasjon på at man er fullvaksinert eller testet. Husk å velge fanen EU/EØS på kontrollsiden.

Covid-19: Innreise fra andre land: Personer som ankommer Polen fra land utenfor Schengen, inkludert Storbritannia, skal i karantene med mindre de kan dokumentere at de er fullvaksinert med en EU-godkjent vaksine og at det er gått mer enn 14 dager siden siste dose ble satt. Man kan teste seg etter sju døgn og avslutte karantenen dersom testen er negativ.

Covid-19: Mellomlanding: Personer som mellomlander i Polen og reiser videre innen 24 timer er unntatt karantene. Man må vise flybillett for neste reise.

I tillegg gjelder en rekke restriksjoner av hensyn til smittevernet. Du finner mer informasjon om dette under punktet om helse.

Reise med barn: Polske myndigheter kan kreve dokumentasjon på at personer som reiser i følge med barn er barnets foresatte eller har fullmakt fra foresatte til å reise med barnet. Dersom kun én foresatt reiser med barnet kan de kreve å se fullmakt fra den andre. Tilsvarende bør mindreårige barn som reiser alene ha med fullmakt fra foreldrene der det bekreftes at det er i orden for dem at barnet reiser alene.

Lengre opphold: For opphold utover tre måneder må det søkes tillatelse. Du finner mer informasjon hos det polske utlendingsdirektoratet eller Polens ambassade i Oslo. Studenter kan også kontakte studiestedet ang. oppholdstillatelse i studietiden.

Hva gjelder i Polen?

RESTRIKSJONER PÅ BEVEGELSE

1,5 METER - MINIMUMSAVSTAND MELLOM FOTGJENGERE

Det er obligatorisk at det opprettholdes en avstand på minst 1,5 meter mellom fotgjengere.

Følgende personer er unntatt fra begrensningen:

 • foreldre med barn som trenger omsorg (yngre enn 13 år),
 • personer som bor i en husholdning eller driver en husholdning sammen,
 • funksjonshemmede, personer som ikke er i stand til å flytte alene, personer med en spesiell utdanningsbehovserklæring og deres omsorgspersoner.

DEKKER MUNNEN OG NESEN BARE MED EN MASKE I OFFENTLIGE ROM

Det er obligatorisk å dekke munnen og nesen på slike steder som:

 • i busser, trikker og tog,
 • i butikker, kjøpesentre, banker, markeder og postkontorer
 • i kinoer og teatre,
 • på legekontorer, på poliklinikker og sykehus, i massasje- og tatoveringssalonger
 • i kirker, på skoler og universiteter,
 • I regjeringskontorer (når du skal dit for å ta vare på visse saker) og andre samfunnshus.

Hvor er det ikke obligatorisk å dekke munnen og nesen? I skoger, parker, grønne torg, botaniske hager, historiske hager, familiehager og på strender, samt mens du reiser med privat bil.

Viktig! Unntak fra plikten til å dekke munn og nese er kun begrenset til personer som har helseerklæring eller dokument som bekrefter:

 • en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse,
 • en psykisk lidelse,
 • moderat, alvorlig eller dyp intellektuell funksjonshemming,
 • vanskeligheter med å avdekke munnen eller nesen alene.

Å dekke munnen og nesen i offentlige rom er obligatorisk over hele landet.

viktig! Du kan bare bruke en maske til å dekke munnen og nesen. Skjerf eller ansiktsskjermer er ikke tillatt fordi de ikke oppfyller sin hovedfunksjon, som er å gi beskyttelse mot viruset!

Koronapass/vaksinepass

Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering

Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise). Vær oppmerksom på at grønt koronasertifikat som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innereisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene.

Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen

For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering.

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

I gjenåpningsplanens tredje trinn åpnes det dermed for mer reising over landegrensene. Det vil likevel fortsatt være restriksjoner og innreisekarantene fra flere av landene, basert på de kriteriene helsemyndighetene setter. Norge har mindre smitte enn mange andre land, og restriksjonene skal beskytte oss mot importsmitte og nye virusmutasjoner.
- I tråd med gjenåpningsplanen åpner vi nå for at flere igjen kan reise til utlandet. Selv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land på EUs tredjelandsliste oppheves fra og med 5. juli er situasjonen fortsatt uforutsigbar. Avhengig av smitteutviklingen i disse områdene kan det komme nye reiseråd på kort varsel. Dette kan gjøre det krevende for nordmenn å være på reise, sier utenriksministeren.
- Vi tar i bruk koronasertifikatet for å forenkle reising innad i EØS-området og Schengen, og enkelte andre lettelser i innreiserestriksjonene. Men i tråd med helsefaglige råd er dette en gradvis gjenåpning og det er fortsatt strenge regler på grensen. En må fortsatt dessverre være forberedt på køer og ventetider ved grensepasseringer. Min anbefaling er derfor å feriere hjemme i Norge. Det er det tryggeste og mest forutsigbare, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland.
Reiseråd
Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Reiserådet hvor UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig forlenges til 10. august for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Fra 5. juli vil Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet også gjøre jevnlige vurderinger av reiser til landene på EUs tredjelandsliste. Dette gjøres basert på FHIs faglige råd.
UD kan i samråd med helsemyndighetene på kort varsel utstede reiseråd dersom land får særlig høy forekomst av smitte, mutasjoner eller kapasitetsproblemer i helsevesenet.
Den enkelte må selv avgjøre om en reise er trygg å gjennomføre basert på informasjon om lokale forhold og dialog med sitt forsikringsselskap, i tillegg til UDs reiseråd og reiseinformasjon. Det er viktig å følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.
UD vil på normal måte utstede reiseråd for land i konflikt eller med andre sikkerhetsutfordringer som ikke er pandemirelaterte.
Selv om deler av reiserådet oppheves opprettholdes regelen om innreisekarantene fra land med høy smitte. Terskelen for innreisekarantene endres til samme nivå som EU fra 5. juli. Det gjøres også forenklinger i innreise for kjærester og andre nærstående.
Reiserådet for resten av verden blir vurdert på nytt i begynnelsen av august.

For de som ikke kan bruke digital løsning

Rundt 110 000 personer kan ikke bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned koronasertifikat fra Helsenorge. Helsedirektoratet og FHI jobber med en løsning som i løpet av noen uker skal gjøre det mulig å bestille koronasertifikat på papir.

Koronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på Helsenorge med for eksempel BankID. Det finnes også en fullmaktsløsning på Helsenorge som gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat, men ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt.
Mange vil ha behov for koronasertifikat på papir
Fullmaktsløsning på Helsenorge
Egen løsning for ikke-digitale brukere
Prosjektet for koronasertifikatet har estimert at rundt 110 000 personer i Norge ikke er digitale, og verken kan bruke PC, mobil eller nettbrett. Det er uklart hvor mange av disse som faktisk vil ha behov for et koronasertifikat. Foreløpig er det kjent at sertifikatet vil brukes til grensepassering, og det kommer mer informasjon om bruk av koronasertifikatet i Norge på mandag (regjeringen.no).
Løsningen vi kan tilby til personer som selv ikke benytter digitale løsninger, er å benytte seg av fullmaktsordningen som ligger på Helsenorge, som er beregnet nettopp for disse brukerne for de ulike tjenestene som ligger på Helsenorge. Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.
Helsedirektoratet og FHI jobber også for å ha en egen løsning å tilby for koronasertifikatet for disse brukerne. Løsningen vil gjøre det mulig å ringe et telefonnummer, og få tilsendt koronasertifikat på papir på folkeregistrert adresse.
Helsedirektoratet og FHI kan ikke fastslå en dato for når løsningen er klar, men tar sikte på at den er tilgjengelig fra slutten av juni.
Utviklingen av koronasertifikat har skjedd under sterkt tidspress, og det har ikke vært mulig å jobbe frem en løsning for ikke-digitale brukere samtidig med løsningen på Helsenorge.