Corona Gdansk

Snart må du ha tre vaksinedoser for å ha gyldig koronasertifikat

EU besluttet før jul å innføre endringer i gyldigheten i koronasertifikater. Fra 1. februar må fullvaksinerte ta oppfriskningsdose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat, dersom det har gått mer enn 270 dager (rundt ni måneder) siden siste vaksinedose.

Det opplyser FHI i en pressemelding onsdag.

EU har også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose. For å ha gyldig koronasertifikat må du dermed ta oppfriskningsdose, selv om du har vært smittet.

Tallene er for dagen før, men offentliggjort på oppgitt dato.

Polen pr. 7 februar

mandag 7 februar 1708,0 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 

Gdansk. 471.000 innbyggere

Pr. 7 februar

Gdansk 401 nye smittede - 0 dødsfall covid 19 - 8,50 smittede pr. 10.000

Oslo 1556, Bergen 670, Trondheim 208, Tromsø 196, Stavanger 545 til sammenligning

Pr. 6 februar

Gdansk 700 nye smittede  - 0 dødsfall covid 19 - 14,85 smittede pr. 10.000

Oslo 1538, Bergen 797, Trondheim 479, Tromsø 291, Stavanger 434 til sammenligning

Selv om Norge er i ferd med å åpne opp etter nok en nedstengning, kan situasjonen være ganske annerledes i andre land.

- Den viktigste beskjeden er at alle som skal ut og reise selv må sjekke reglene for landet de skal reise inn i, inkludert regler for koronasertifikat. Reglene kan være ulike for landene en reiser til, skriver FHI i en pressemelding.

I tillegg endrer EU reglene for koronasertifikatet fra tirsdag.

VAKSINEPASS: Nye regler for vaksinepass. Foto: Frode Hoff

Nye regler

Frem til 31. januar er det tilstrekkelig å være grunnvaksinert med to vaksinedoser for at koronasertifikatet skal være gyldig - uavhengig av hvor lang tid som hadde gått siden siste vaksinasjon.

Fra 1. februar endrer EU reglene. Fra da må du ha registrert at du har tatt oppfriskningsdose hvis det er gått mer enn 270 dager siden du ble grunnvaksinert for at sertifikatet skal være gyldig.

Har det gått mer enn 270 dager siden du fikk andre dose, må du ved reise til enkelte land dokumentere oppfriskningsdose i koronasertifikatet ditt.

Nytt om innreise til Norge

Alle reisende til Polen også de med coronapass må fylle ut innreisedokument..

Nye karanteneregler

Dette er de nye karantenereglene for koronaviruset som trådte i kraft fra midnatt natt til 26. januar.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

* Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

* I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

* Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

* De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem.

* Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

* Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Krav om innreisekarantene oppheves

I tillegg oppheves nå også kravet om innreisekarantene ved ankomst til Norge for personer uten gyldig koronasertifikat. Regjeringen mener at kravet ikke lenger er smittevernfaglig nødvendig.

Last ned reiseklar appen på APP STORE ( I Phone ) eller PLAY BUTIKK ( Android )

Reiseklar: App for deg som skal ut og reise

 • «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.
 • Appen Reiseklar gir norske borgere på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet.
 • Fra og med 1. oktober oppheves også det pandemirelaterte globale reiserådet for resten av verden, og UD går tilbake til å utstede reiseråd for enkeltland ved behov.
 • I Reiseklar kan norske borgere på reise lett registrere seg for å motta informasjon fra norske myndigheter i en krisesituasjon.
 • I appen Reiseklar vil du finne følgende informasjon:
 • Reiseinformasjon.
 • Informasjon om sikkerhetssituasjon, innreise og andre relevante opplysninger for nær 200 land.
 • Reiseråd.
 • Om UD har utstedt reiseråd for et land eller område vil dette være synlig i appen.
 • Reiseregistrering.
 • Du kan velge å registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg og sende deg nyttig og praktisk informasjon dersom det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.
 • Varslinger i appen
 • Om du aktiverer varslinger og stedtjenester, vil Reiseklar sende deg varsler, for eksempel når det skjer eventuelle hendelser i det landet du befinner deg i.
 • Annen nyttig informasjon
 • Informasjon som er nyttig å vite når du er på reise, for eksempel hva du må gjøre om du mister passet eller har behov for veiledning og hjelp.

Covid-19: Innreise fra Norge og Schengen: Reisende fra Norge og andre Schengen-land kan fritt reise inn i Polen, men skal som hovedregel sitte ti dager i karantene.

Reisende fra disse landene er unntatt karantene hvis:

 • De har testet negativt for Covid-19 de siste 48 timene før innreise. PCR og antigen hurtigtest godkjennes
 • De er fullvaksinerte med en EU-godkjent vaksine. Det må ha gått minst 14 dager siden siste dose ble satt.
 • De tester negativt etter ankomst til Polen. Karantenen kan avsluttes så snart svaret er klart.
 • Barn under 12 år, som reiser ifølge med foreldre/foresatte, er unntatt karantene dersom foreldrene/foresatte er unntatt. (Med andre ord, dersom foresatte er fullvaksinerte eller har testet negativt de siste 48 timene før innreise er barnet også unntatt karantene).

Merk at personer som har gjennomgått covid-19 ikke er unntatt karantene.

Polen er tilknyttet den europeiske koronasertifikat-ordningen. Koronasertifikat fra helsenorge.no kan dermed brukes som dokumentasjon på at man er fullvaksinert eller testet. Husk å velge fanen EU/EØS på kontrollsiden.

Covid-19: Innreise fra andre land: Personer som ankommer Polen fra land utenfor Schengen, inkludert Storbritannia, skal i karantene med mindre de kan dokumentere at de er fullvaksinert med en EU-godkjent vaksine og at det er gått mer enn 14 dager siden siste dose ble satt. Man kan teste seg etter sju døgn og avslutte karantenen dersom testen er negativ.

Covid-19: Mellomlanding: Personer som mellomlander i Polen og reiser videre innen 24 timer er unntatt karantene. Man må vise flybillett for neste reise.

I tillegg gjelder en rekke restriksjoner av hensyn til smittevernet. Du finner mer informasjon om dette under punktet om helse.

Reise med barn: Polske myndigheter kan kreve dokumentasjon på at personer som reiser i følge med barn er barnets foresatte eller har fullmakt fra foresatte til å reise med barnet. Dersom kun én foresatt reiser med barnet kan de kreve å se fullmakt fra den andre. Tilsvarende bør mindreårige barn som reiser alene ha med fullmakt fra foreldrene der det bekreftes at det er i orden for dem at barnet reiser alene.

Lengre opphold: For opphold utover tre måneder må det søkes tillatelse. Du finner mer informasjon hos det polske utlendingsdirektoratet eller Polens ambassade i Oslo. Studenter kan også kontakte studiestedet ang. oppholdstillatelse i studietiden.

Hva gjelder i Polen?

RESTRIKSJONER PÅ BEVEGELSE

1,5 METER - MINIMUMSAVSTAND MELLOM FOTGJENGERE

Det er obligatorisk at det opprettholdes en avstand på minst 1,5 meter mellom fotgjengere.

Følgende personer er unntatt fra begrensningen:

 • foreldre med barn som trenger omsorg (yngre enn 13 år),
 • personer som bor i en husholdning eller driver en husholdning sammen,
 • funksjonshemmede, personer som ikke er i stand til å flytte alene, personer med en spesiell utdanningsbehovserklæring og deres omsorgspersoner.

DEKKER MUNNEN OG NESEN BARE MED EN MASKE I OFFENTLIGE ROM

Det er obligatorisk å dekke munnen og nesen på slike steder som:

 • i busser, trikker og tog,
 • i butikker, kjøpesentre, banker, markeder og postkontorer
 • i kinoer og teatre,
 • på legekontorer, på poliklinikker og sykehus, i massasje- og tatoveringssalonger
 • i kirker, på skoler og universiteter,
 • I regjeringskontorer (når du skal dit for å ta vare på visse saker) og andre samfunnshus.

Hvor er det ikke obligatorisk å dekke munnen og nesen? I skoger, parker, grønne torg, botaniske hager, historiske hager, familiehager og på strender, samt mens du reiser med privat bil.

Viktig! Unntak fra plikten til å dekke munn og nese er kun begrenset til personer som har helseerklæring eller dokument som bekrefter:

 • en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse,
 • en psykisk lidelse,
 • moderat, alvorlig eller dyp intellektuell funksjonshemming,
 • vanskeligheter med å avdekke munnen eller nesen alene.

Å dekke munnen og nesen i offentlige rom er obligatorisk over hele landet.

viktig! Du kan bare bruke en maske til å dekke munnen og nesen. Skjerf eller ansiktsskjermer er ikke tillatt fordi de ikke oppfyller sin hovedfunksjon, som er å gi beskyttelse mot viruset!