Coronainfo

Coronasituasjonen dag for dag!

Coronasituasjonen i Norge, nordiske land og noen av våre ferieland. Kilde statistikk. WHO. Tekster Helsedirektoratet og FHI

Tallene er smittede de siste 14 dager pr. 100.000 innbyggere 

lørdag 27. november

Norge

557,7 pr. 100.000

siste 14 dager stigende

Sverige

161,4 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Danmark

933,3 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Island

627,3 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Finland

248,0 pr. 100.000
siste 14 dager
Stigende

Polen

718,2 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Latvia

716,0 pr. 100.000
siste 14 dage
r synkende

Ukraina

564,0 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Litauen

957,0 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Estland

775,8 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Tyrkia

395,5 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Bulgaria

505,4 pr. 100.000
siste 14 dager
synkende

Kroatia

1645,9 pr. 100.000
siste 14 dager synkende

Tyskland

849,7 pr. 100.000
siste 14 dager 
stigende

Østerrike

2053,9 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Sveits

845,5 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Ungarn

1303,6 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Frankrike

380,7 pr. 100.000
siste 14 dager 
stigende

England

847,2 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Irland

1252,0 pr. 100.000
siste 14 dager 
stigende

Italia

220,2 pr. 100.000
siste 14 dager stigende

Spania

167,5 pr. 100.000
siste 14 dager stigende

Portugal

302,9 pr. 100.000
siste 14 dager
stigende

Hellas

898,2 pr. 100.000
 siste 14 dager 
synkende

Se resultater Polen og Gdansk. Klikk på bildene under.

Kilde WHO og Helsedirektoratet i Republikken polen

Kortversjon innreise til Norge

Fra grønne land. 

Med forbehold om evt. endringer.

kilde Helsenorge.no 

  •  Alle reisende fra grønne land eller områder i EØS eller Sveits er unntatt reisekarantene før du reiser inn i Norge. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert, gjennomgått covid-19 eller ingen av delene.

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat trenger du heller ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller teste deg på grensen ved ankomst.

  • Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe?
De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:
  • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
  • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
  • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
  • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

Du må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste deg på grensen ved ankomst. Du finner skjemaet her. 

https://reopen.europa.eu/da/

Husk at det er den blå delen som gjelder i Europa


Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og reisende fra grønne land eller områder, er unntatt reisekarantene. Se unntak på reisekarantenen her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Terskelverdiene for krav om innreisekarantene endres
Allerede fra mandag 21. juni harmoniserer Norge landfargene med EU, men terskelverdiene for karantenefritak endres ikke før 5. juli. Det betyr at grønne land, er land som har en insidens på smitte under 25/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent. Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper allerede i dag innreisekarantene når de kommer til Norge. Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen.
Fra mandag 5. juli endrer regjeringen terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Vi harmoniserer da de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent.
Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper allerede i dag innreisekarantene når de kommer til Norge. Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen.
Helt siden høsten i fjor har nesten hele europakartet vært rødt. Det skjer det noe med nå. Smittetallene i Europa er på vei ned. Det innebærer at stadig flere europeere karantenefritt kan reise inn i Norge, uavhengig av koronasertifikater og vaksinestatus.
Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart.
Regjeringen har besluttet at kravet til test og innreiseregistrering fjernes for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. De slipper test på grensen, og å fylle ut og vise frem innreiseregistreringsskjema før de kommer inn i landet.

Fra og med 5. juli vil FHI vurdere smittenivået i enkelte øyer og øygrupper i Europa. Dette innebærer at det vil bli mulig å reise til disse øyene og øygruppene uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst dersom smittenivået er tilstrekkelig lavt, under forutsetning av at man ikke har mellomlandet i et land med karanteneplikt eller oppholdt seg utenfor den aktuelle øygruppen i ferien.

Koronasertifikat til bruk i utlandet

Den andre visningsdelen av koronasertifikatet vil gjøre det mulig å krysse grenser i EU- og EØS-området. Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen.

- EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

- De som kan dokumentere med coronasertifikat på det tidspunkt, slipper karantene dersom de kan vise til dette på grensen, sa Høie. De nye innreisereglene gjelder altså personer som kan dokumentere med coronasertifikatet at de er fullvaksinerte.

Man må også teste negativt ved innreise for å unngå karantene eller innen to dager etter ankomst. Også personer som har vært coronasmittet de siste seks månedene, vil også kunne slippe karantene. 

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat. Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen.
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.
Men de som trenger å reise inn til Norge fra fredag 11. juni kl. 15 kan slippe karantene dersom de kan dokumentere fullvaksinasjon eller gjennomgått covid-19 i det norske koronasertifikatet (se definisjon: fullvaksinert).
husk: Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen. Mer om det under.Les Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge (regjeringen.no) Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering
Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen
Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise). Vær oppmerksom på at grønt koronasertifikat som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innereisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene.
For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering.
Slik foregår kontrollen
Dette gir unntak fra innreisekarantene Hvis du har status som fullvaksinert, vil du slippe innreisekarantene. Hvis du har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder, slipper du også innreisekarantene. Fullvaksinerte og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt 24 timer før ankomst til Norge.Du må fortsatt teste deg ved innreise
Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside.
I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke.
Nedenfor i appen for scanning vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent, og om du har fått en eller to doser.
Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år.

Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

For de som ikke kan bruke en digital løsning

Rundt 110 000 personer kan ikke bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned koronasertifikat fra Helsenorge. Helsedirektoratet og FHI jobber med en løsning som i løpet av noen uker skal gjøre det mulig å bestille koronasertifikat på papir.

Koronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på Helsenorge med for eksempel BankID. Det finnes også en fullmaktsløsning på Helsenorge som gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat, men ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt.

Mange vil ha behov for koronasertifikat på papir

Prosjektet for koronasertifikatet har estimert at rundt 110 000 personer i Norge ikke er digitale, og verken kan bruke PC, mobil eller nettbrett. Det er uklart hvor mange av disse som faktisk vil ha behov for et koronasertifikat. Foreløpig er det kjent at sertifikatet vil brukes til grensepassering, og det kommer mer informasjon om bruk av koronasertifikatet i Norge på mandag (regjeringen.no).

Fullmaktsløsning på Helsenorge

Løsningen vi kan tilby til personer som selv ikke benytter digitale løsninger, er å benytte seg av fullmaktsordningen som ligger på Helsenorge, som er beregnet nettopp for disse brukerne for de ulike tjenestene som ligger på Helsenorge. Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Egen løsning for ikke-digitale brukere

Helsedirektoratet og FHI jobber også for å ha en egen løsning å tilby for koronasertifikatet for disse brukerne. Løsningen vil gjøre det mulig å ringe et telefonnummer, og få tilsendt koronasertifikat på papir på folkeregistrert adresse.

Helsedirektoratet og FHI kan ikke fastslå en dato for når løsningen er klar, men tar sikte på at den er tilgjengelig fra slutten av juni.

Utviklingen av koronasertifikat har skjedd under sterkt tidspress, og det har ikke vært mulig å jobbe frem en løsning for ikke-digitale brukere samtidig med løsningen på Helsenorge.

Foto .Heiko Junge
Foto .Heiko Junge

Innreise og helse Gdansk og Polen

Polens indre grense (mot Schengen-området) er åpen. Reisende fra Schengen-landene, inkludert nordmenn, kan dermed reise inn i Polen. Imidlertid skal man, med noen unntak, sitte ti dager i karantene.

Det er blant annet unntak for:

  • Personer som kan framvise negativ covid-19-test, PCR og antigen hurtigtest godkjennes. Testen skal være tatt i løpet av de siste 48 timene før innreise til Polen.
  • Personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert med en vaksine som er godkjent i EU.
  • Personer som tester seg etter ankomst til Polen kan avslutte karantenen dersom testen er negativ.

Personer som reiser inn i Polen via yttergrensene (landegrensene mot Russland, Hviterussland eller Ukraina samt med fly fra land utenfor Schengen-området) omfattes ikke av de to første av disse unntakene, men kan avslutte karantene dersom de avlegger en negativ covid-19-test i Polen.