Helfo

Kan du få dekning fra Helfo?

HELFO oppdaterer sin informasjon jevnt og for at du skal få den til enhver tid riktig informasjon, finner du dette ved å klikke på bildet nederst på siden.

Tannklinikken kan hjelpe deg på forespørsel med all dokumentasjon som er nødvendig for å søke om refusjon fra HELFO. Selv om du i utgangspunktet har samme rettigheter i EU som i Norge når det gjelder refusjoner, kan det være utvidede krav til f. eks implantat refusjoner. Spesialistutdanninger som er gjort innenfor og utenfor EU er ikke automatisk godkjent i Norge. Snakk derfor med tannlegen om du er innenfor dekningsområdet. Husk at det er du som er ansvarlig for at alle opplysninger og dokumentasjon er Helfo i hende senest 6 mnd. etter startet behandling.

Som hovedregel må personer over 20 år betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Selv om tannlege/tannpleier vurderer din tilstand slik at du er innenfor kravene, er det ingen automatikk i at Helfo har samme vurdering for refusjon. Behandlende tannlege/tannpleier/klinikk er ikke ansvarlig for evt. forhåpninger du har fått etter dens vurderinger. Husk at i utgangspunktet er det tilstander som er betegnet som sykdom som dekkes, men med noen få unntak.

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Klikk på bildet under for å komme til Helse Norge sine sider for mer info.