Vaksinepass

02.07.2021

Vaksinepass

Da er coronapasset snart en realitet også i Norge. Dette vil sannsynligvis bli noe man må ha om man tenker utenlandstur i sommer/høst. Passet skal inneholde info om vaksinering, gjennomgått sykdom og/eller gjennomgått test med resultat. Klikk på bildet for mer info. Selv om man er vaksinert, betyr ikke det at man ikke kan få sykdommen. Viruset spretter ikke vekk fra kroppen selv om vaksinen er tatt, men kroppen er bedre forberedt på å bekjempe viruset og minsker derfor risikoen for alvorlig sykdom og død. Ta derfor forholdsregler selv om du er vaksinert. Munnbind der det trengs og hold avstand. 

Jeg skrev om dette før jul, da var det helt uaktuelt for Norge å tenke tanken, men det er aldri for sent å ta til fornuft. Polen vurderte et vaksinepass som en mulighet for friere bevegelser for de som er vaksinert, har gjennomgått covid og på den måten utviklet antistoff. Dette ville de sammen med EU utvikle til bruk for EU borgere.

FHI positive til vaksinepass

Stoltenberg i FHI sier at utviklingen av vaksinesertifikater i stor grad skjer i EU, og at Norge må forholde seg til det EU kommer fram til. Hun regner med at FHI sammen med Helsedirektoratet snart får i oppdrag å utrede bruk av vaksinepass. Vi mener vaksinesertifikater sannsynligvis har sin plass, og at det absolutt bør sees på hvordan det kan brukes på en god måte. Det er imidlertid vanskelig, for det er spørsmål om hvilken type urettferdighet det kan ha, sier Stoltenberg. Man ser på muligheten for å kombinere enkle digitale løsninger for å se om folk er vaksinert, og eventuelt har teste seg, som kan gi en mulighet for å reise i Europa. 

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet sier Norge allerede har et vaksinasjonskort på helsenorge.no, og at de jobber med å videreutvikle dette til et koronasertifikat som følger internasjonale anbefalinger.

- Vi arbeider nå med å avklare i hvilke situasjoner vi kan ta i bruk et koronasertifikat. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, både etiske, vitenskapelige og juridiske. Før det konkluderes, er det blant annet behov for mer kunnskap om hvilken effekt vaksinene har på smittespredning og effekt mot nye virusvarianter, sier Korkunc.

EU kan ha digitale vaksinasjonsattester innen sommeren, sier den tyske kansleren Angela Merkel

Hellas og Spania, som er svært avhengige av turisme, støtter helhjertet ideen om et slikt "vaksinepass", men andre land er nølende. Digitale vaksinasjonsattester, som vil tillate folk å reise rundt i Europa under en coronavirus pandemi, kan bety en tilbakevending til normalitet.

I en tale etter EUs virtuelle toppmøte sa den tyske kansleren: «Alle var enige om at vi trenger et digitalt vaksinasjonssertifikat. Hun la til at det ville ta omtrent tre måneder å skape et teknisk grunnlag for slike dokumenter. EUs ledere diskuterte om og når de skulle innføre vaksinasjonsattester som kunne lette reisereisen over hele kontinentet og unngå en ny ødeleggende høytiden.

Da er vaksineringen også i Norge godt i gang og det samme i Europa. Eu tar nå til orde for å få en ordning med vaksinepass. Dette kan være nøkkelen til et mer gjenåpnet Europa.

Tanken med dette er at for å kunne ha fri ferdsel i EU/EØS området, bør man ha en dokumentasjon på at man er vaksinert for covid19. Går dette igjennom, betyr det at skal du på tur i sommer, må du fremvise dette for å unngå karantene i de enkelte land

Hellas, Danmark og Polen er land som har presset på for å få en slik ordning, og for Polen sin del vil de også lette på tiltakene for de som er vaksinert og kan dokumentere det. Norge er selvfølgelig avventende til dette og er det som følge av at myndighetene er i tvil om vaksinen har noen funksjon? Når du blir vaksinert kan du hente ut ditt vaksinekort/dokumentasjon på siden Helsenorge.no. Spørsmålet er er om det forlanges et eget kort for EU eller om dokumentutskrift holder. Dette gjenstår å se når de har vedtatt dette.

I skrivende stund har Danmark vedtatt en ordning med vaksinepass, basert på et skriv ut selv alternativ. Dette kan inneholde resultater på evt. tester, vaksiner og evt. påvist resistens etter gjennomgått sykdom. Om dette må stemples av evt. Politi for å dokumentere ektheten, gjenstår å se. Det er imidlertid mange alternativer underveis, bla. fra flyselskapene. Hva som blir standarden vet vi ikke enda, men det vi vet er at det kommer og er du ikke vaksinert, kan utenlandsreisen din ende i karantene i både det landet du reiser til og når du kommer hjem. 

Flere steder i verden blir det testet forskjellige digitale tester- og vaksinepass hos flyselskaper og flyplasser. En sveitsisk virksomhet har i samarbeid med World Economic Forum utviklet appen Common Pass, som skal omdanne vaksine- og teststatus til en QR-kode, som kan skannes på flyplassen. Flere store flyselskaper som United, Lufthansa, Swiss International Airlines og Virgin Atlantic har i slutten på 2020 testet løsningen. Flyplassenes internasjonale bransjeorganisasjon, Airports Council International, som representerer 2000 flyplasser verden over, tester også Common Pass. Verdens største bransjeforening for flyselskaper, IATA, arbeider med en internasjonal løsning kalt IATA Travel Pass Initiative.