Syk i utlandet

Skal du på ferie i utlandet? Da er det nyttig å vite litt om dine helserettigheter som turist. 

Å bli syk i utlandet er den største skrekken for de fleste. Usikker på språk, hvor skal du henvende deg og hvilke rettigheter har du som norsk statsborger. Det viktigste du må ha med deg er Europeisk Helsetrygdekort som ikke er gått ut på dato og en gyldig reiseforsikring.

Europeisk helsetrygdkort gir også under korona-situasjonen rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området, på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.

Det er imidlertid ting du bør ha i bakhodet.

I utgangspunktet gjelder Helfo sin ordning hos det offentlige helsevesenet i det landet du er og velger du private helsetjenester kan du få problemer. Også det offentlige helsevesenet kan ha egenandeler som er høye og det er ikke automatikk i at Helfo dekker dette. Derfor bør du ha en reiseforsikring som har god dekning. Skulle du bli behandlet hos private, må du selv betale dette om ikke forsikringen dekker det og så i ettertid søke Helfo om refusjon.

Europeisk helsetrygdkort gjelder fortsatt

Europeisk helsetrygdkort gir også under korona-situasjonen rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området, på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Hva gir kortet rett til?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

Viktig info.

Skulle noe skje under ditt opphold i Gdansk utenom tannklinikken, som sykdom, ulykke, mistet pass osv. er dette viktig å vite.

Norsk Konsulat i Gdynia. Honorær Konsul: Weronika Haustein. Śląska 17 (room No. 4), 81-319 Gdynia

Tlf: +48 58 661 80 04 , +48 729 912 456 Faks: +48 58 661 80 05 E-post: norconsulate@mar-law.pl

Åpningstider: mandag, onsdag, fredag 1000-1200 Ansvarsområder: Pomorskie, Warminskie-Mazurskie, Podlaskie

Ambassadens nettsider

Skulle ulykken være ute

Nødtelefon 112 - Politi 997 - Brann 998 - Ambulanse 999

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Utenriksdepartementets hjemmeside