Tysnes

Tysnes kommune er ei øygruppe sør for Bergen. Kommunen har eit samla areal på 255 km2. Innbyggjartalet er om lag 2900. Kommunen er landfast over Lukksund bru. Det er gode kommunikasjonar.

Landskapet skifter frå blankskura svaberg i vest til frodige og særmerkte skogar i aust. Og midt i mellom ligg fjellområde med toppar opp i over 750 meters høgd. Her er nærare 1400 feriehus og i høve til talet på fastbuande er Tysnes den største hyttekommunen i Sunnhordland.

Tysnes kommune har ei rik historie og eit aktivt kulturliv som bygger på eit samarbeid med lag, organisasjonar og frivillige. Saman ønskjer vi å gje gode tenester og tilbod til fastbuande og tilreisande. Eit levande og inkluderande kulturliv, som i tillegg speglar kulturarven, er eit viktig grunnlag for at Tysnes skal vere ein god stad å bu for born, ungdom, vaksne og eldre.

 Uggdal er administrasjonssenteret i Tysnes kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. I Uggdal finn ein kommunehus, legekontoret, politiet og brannstellet i kommunen. Fylkesveg 49 går gjennom Uggdal. Reisoelvo munnar ut i området. Her finn du lensmannskontor, likningskontor, Nav Tysnes Arbeid og trygd, lege m.v. I tillegg finn du daglegvareforretning, post i butikk, bank og overnatting. 

Kilde tekst: Tysnes kommune. Video Welcome to Tysnes av Jarle Petterson 

Tysnes kommune

Tysnes folkebibliotek

Tysneshallen

Tysnes Turlag

Tysnesguide

Våge gjestehamn

Oppslagstavlo

Tysnes næringsråd

Bladet Tysnes

Haaheim Gaard

Uggdal 
Ledige plasser. Sjekk Trivago over.

Tysnes Sjø og Fritid

Uggdalseidet
Ledige plasser. Sjekk Trivago over.

Kompasset bar og Spiseri

Uggdal

534 32 000

Hurtigbåten Sunnhordland

Hardanger-Bømlo-Bergen

Klikk på bildet

Halhjem - Våge

Ferge lokal

Klikk på bildet

Falck Hjelpestasjon Tysnes

Tysnes 

994 42 414